FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője az FC-PANNON Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: FranklinCovey Magyarország). A honlap használatára a felhasználó és a felhasználó megbízásából eljáró személy között az alábbi használati feltételek érvényesek és meghatározóak, beleértve minden a honlapon biztosított szolgáltatást. A honlap használatával a felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, akkor ne lépjen be, ill. máshogyan se használja ezt az oldat!

A FranklinCovey Magyarország fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag saját hatáskörében e honlap bármely részét vagy a felhasználási feltételeit részben vagy egészben bármikor megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse vagy eltávolítsa. A felhasználási feltételekben történő változás a közzététel pillanatától érvényes. A változások figyelemmel követése érdekében a felhasználó beleegyezik abba, hogy a felhasználási feltételeket rendszeresen áttekinti. A felhasználási feltételekben történt bármilyen változás utáni honlaphasználatot úgy tekintünk, mint a közzétett változások tudomásulvételét. A honlap használata előtt, kérjük, olvassa el a FranklinCovey Magyarország adatkezelési szabályzatát! Továbbá amennyiben bármilyen, a FranklinCovey Magyarország tulajdonában álló vagy általa biztosított szolgáltatást vesz igénybe, Önre is érvényesek a közzétett irányelvek vagy az ilyen szolgáltatásoknál alkalmazott szabályok. Minden ilyen irányelv vagy szabály referenciaként megtalálható a Felhasználási feltételekben.

1. AZ OLDAL HASZNÁLATA

A FranklinCovey a felhasználó számára csak személyes felhasználásra, nem kizárólagos, másra át nem ruházható, korlátozott jogot biztosít az oldalhoz és annak tartalmához való hozzáférésre, használatára és megjelenítésére a felhasználási feltételek között szabályozott módon. A FranklinCovey Magyarország nem szűri az oldal használói által közölt tartalmakat. A fentiekkel egyidejűleg a FranklinCovey Magyarország fenntartja a jogot a honlap tartalmának figyelemmel kísérésére, és saját belátásának megfelelően akár annak eltávolítására is.

A felhasználó hozzájárul az alábbiakhoz az oldal és az azon kínált FranklinCovey Magyarország szolgáltatások tekintetében:

Amennyiben felhasználó nem a honlap olyan részeit használja, amely névtelenséget igényel vagy javasol, az online kommunikáció során a saját nevét használja.

Tilos a becsületsértő, rágalmazó vagy olyan üzenetek közzététele vagy továbbítása, melyek bármely személy magánjellegű vagy személyes ügyeit fedik fel. Tilos továbbá bármilyen illetlennek, obszcénnek vagy pornográfnak tekinthető üzenet, adat, kép vagy program közzététele vagy továbbítása.

Tilos olyan üzenet, adat, kép vagy program közzététele vagy továbbítása, amely mások szellemi tulajdonhoz való jogát sértheti, többek között engedély nélkül másolt szövegek, képek, programok, kereskedelmi titkok vagy egyéb bizalmas tulajdonosi információ, valamint jogosulatlan módon használt védjegyek vagy szolgáltatási márkák.

Tilos az oldal egyéni felhasználóinak akadályozása.

Tilos bármilyen vírus, féreg, trójai program vagy bármilyen szennyező vagy romboló természetű fájl közzététele vagy továbbítása.

Az oldalnak nem áll szándékában senkit sem visszatartani ellentétes álláspont képviselésétől vagy népszerűtlen vélemény erőteljes kifejezésétől, tilos azonban ártalmas, fenyegető, bántalmazó vagy gyűlölködő üzenetek közzététele és továbbítása.

Tilos jótékonysági felhívások, aláírásgyűjtő petíciók, lánclevelek vagy piramisjátékokkal kapcsolatba hozható levelek közzététele vagy továbbítása. Tilos bármilyen termék vagy szolgáltatás reklámozása, promóciós anyag továbbítása vagy az oldal egyéb használóinak folytatólagos tájékoztatása, azokat a felületeket leszámítva, melyeknek ez a rendeltetésszerű használata (amennyiben van ilyen).

Tilos tíz vagy annál több ember listázása, vagy nekik kéretlen e-mail küldése, ha az ilyen e-mail józan mérlegelés alapján várhatóan a címzettek ellenérzését fogja kiváltani.

A szolgáltatás kínálatai és lehetőségei nem használhatók fel, illetve másokat sem ösztönözhetnek illegális vagy mások jogait sértő tevékenységre.

Tilos az oldal által közvetített bármilyen információ, szoftver, termék vagy szolgáltatás módosítása, másolása, terjesztése, továbbítása, megjelenítése, előadása, reprodukálása, publikálása, licencként való értékesítése, átruházása vagy származékos alkotások készítése bármely, az alábbiakban engedélyezettől eltérő módon.

A FranklinCovey Magyarország az oldal működését magyarországi székhelyéről (Budapest) ellenőrzi, és kijelenti, hogy az anyagok nem megfelelőek vagy hozzáférhetőek-e más helyszíneken való alkalmazás számára. Az oldal egyéb helyszínen való használata esetén a felhasználó felelős a helyi törvényeknek megfelelő alkalmazásért.

A FranklinCovey Magyarország fenntartja a jogot, hogy megfelelő lépéseket tegyen, amennyiben az oldalt olyan képek, szövegek vagy egyéb információk terjesztésére használják, amelyek a FranklinCovey Magyarország szerint nem felelnek meg a jelen felhasználási feltételeknek.

2. KISKORÚAK HONLAPHASZNÁLATA

Jelen honlap kizárólag felnőttek számára készült. A honlappal kapcsolatban a FranklinCovey Magyarország nem kínál online tartalmat gyerekek számára, és szándéka szerint nem gyűjt semmilyen személyes azonosításra alkalmas információt 13 év alatti gyerekekről.

3. SZERZŐI JOG ÉS VÉDJEGY

A honlap teljes tartalma az Egyesült Államokbeli és a nemzetközileg elfogadott szellemi tulajdonjogi védelem alatt áll. © 2008 Franklin Covey Co. Minden jog fenntartva. Ez az oldal a FranklinCovey Magyarország tulajdona.

A honlap és az azon lévő anyagokhoz tartozó szerzői jog és ahhoz kapcsolódó minden jog egyedüli és kizárólagos tulajdonosa az Egyesült Államok Copyright Act és a nemzetközi törvények és egyezmények alapján világszerte a Franklin Covey Co. és licencpartnerei. A látogatók a szerzői jog tulajdonosának/tulajdonosainak előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlapon megjelenő semmilyen tartalmat nem jogosultak másolni, reprodukálni vagy továbbítani.

A Felhasználási feltételekben kimondottan engedélyezetteken kívül a látogató hozzájárul, hogy az oldalra való belépése és annak használata a hatályos törvények korlátozásának megfelel, és tudomásul veszi, hogy nincs jogosultsága a honlap tartalmának másolásához, reprodukálásához, újbóli publikálásához, terjesztéséhez vagy letöltéséhez, kivéve, ha a Franklin Covey Co.-val kötött egyéni megegyezése mást tartalmaz. Az itt meg nem nevezett minden egyéb jobb fenntartva.

A honlapon található anyagok részei kizárólag saját, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából nyomtathatók és letölthetők, konkrétan: (a) egy darab digitális másolat, (b) egy darab biztonsági másolat és (3) egy, kizárólag saját, nem kereskedelmi célú használatra szánt nyomtatott példány. Bármilyen, a honlapon található anyagnak minden további másolása, további terjesztése, továbbküldése vagy publikálása szigorúan tilos a Franklin Covey Co. vagy az oldal bármely külső információszolgáltatójának írásos beleegyezése nélkül (lásd alább A FranklinCovey anyagok használata bejegyzést). A látogató hozzájárul, hogy a honlapról letöltött anyagokon feltüntetett jogtulajdonosra vonatkozó tartalmat nem módosítja vagy törli.

A Franklin Covey Co. neve, logója, minden ehhez kapcsolódó termék, szolgáltatásmárka és szlogen a Franklin Covey Co. szolgáltatásmárkája és védjegye. A honlapon található minden egyéb termék és szolgáltatásmárka az illető tulajdonos védjegye. A Franklin Covey Co., ill. a további védjegytulajdonos előzetes írásos jóváhagyása nélkül tilos a Franklin Covey Co., ill. a további védjegytulajdonos végjegyeinek, szolgáltatásmárkáinak vagy logóinak használata.

4. FELHASZNÁLÓI ANYAGOK

A honlapon a felhasználó által továbbított vagy közzétett anyag, információ vagy egyéb kommunikáció egyike sem tekintendő bizalmas jellegűnek és jogvédettnek. A FranklinCovey Magyarország nem vállal kötelezettséget a kommunikációval kapcsolatban, kivéve a titoktartási eljárások között megfogalmazott eseteket. A Franklin Covey Co. és annak magyarországi licencpartnere (FranklinCovey Magyarország) és az általa meghatalmazott munkatársak szabadon másolhatják, közzétehetik, terjeszthetik vagy más módon felhasználhatják a felhasználók által közzétette információt és minden adatot, képet, hangot, szöveget vagy egyéb formátumú elemet mindenféle és minden kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, melyek használatáért ellenszolgáltatás nem igényelhető. A FranklinCovey Magyarország nem köteles közzétenni vagy használni semmilyen a felhasználó által a honlapon közzétett anyagot, és a FranklinCovey Magyarország saját hatáskörében bármilyen anyagot bármikor eltávolíthat.

5. JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a FranklinCovey Magyarországnak nem áll módjában, és nem is vállal kezességet vagy garanciát, hogy az oldalon elérhető és letölthető fájlok mentesek vírusoktól, férgektől, trójai programoktól vagy egyéb elemektől, amelyek szennyező vagy romboló hatással bírnak. A felhasználó felelős a bemenő és kijövő információ számára megfelelő mértékű biztonságának biztosításáért, és a honlapon kívüli eszközeinek karbantartásáért az elveszett adatot rekonstruálása érdekében. A felhasználó teljes felelősséget vállal a honlap és az internet használatának kockázatáért.

A HONLAP JELEN FORMÁJÁBAN ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL. HATÁROZOTTAN ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT, RÁUTALÓ ÉS TÖRVÉNYES GARANCIÁT KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁG GARANCIÁJÁT, A MEGHATÁROZOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST ÉS SZABÁLYTALANSÁGTÓL VALÓ MENTESSÉGET. A FRANKLINCOVEY A TÖRVÉNY ÁLTAL LEGMESSZEBBEMENŐKIG ENGEDÉLYEZETT MÓDON ELHÁRÍT BÁRMILYEN GARANCIÁT, HOGY A HONLAP VAGY A HONLAP ÁLTAL KÖZVETÍTETT ÁRU, INFORMÁCIÓ VAGY SZOLGÁLTATÁS HIÁNYOSSÁGTÓL VAGY VÍRUSTÓL MENTES, ÉS VISSZAUTASÍT MINDEN GARANCIÁT A BIZTONSÁG, PONTOSSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG, IDŐSZERŰSÉG ÉS TELJESÍTMÉNY TEKINTETÉBEN. A HONLAP HASZNÁLATA A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

A FELHASZNÁLÓ MEGÉRTETTE ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY BÁRMILYEN DIGITÁLIS TARTALOM SZOLGÁLTATÁSA A FRANKLINCOVEY MAGYARORSZÁG FELÉ SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN ÉS SAJÁT KOCKÁZATRA TÖRTÉNIK, ÉS KIZÁRÓLAGOSAN Ő FELELŐS AZ EZZEL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT.

Kizárólag a felhasználó felelőssége a honlapon vagy általában az interneten található minden véleménynek, tanácsnak, szolgáltatásnak, árunak és információnak a pontosság, teljesség és hasznosság tekintetében való értékelése. A FranklinCovey Magyarország nem vállal garanciát a honlap megszakítás nélküli vagy hibamentes működtetéséért vagy az esetleges hibák javításáért. A honlap és a honlapon található bármely szoftver jelenlegi formájában tartalmazhat technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat. Az alább található információkat rendszeresen frissítjük. A Franklin Covey Co., illetékes beszállítói és/vagy magyarországi licencpartnere bármikor végezhetnek módosításokat vagy javításokat az alább ismertetett termék(ek)ben vagy program(ok)ban.

A honlap néhány linkje elvezethet a FranklinCovey Magyarország weboldaláról. A linkelt oldalak nem állnak a FranklinCovey Magyarország ellenőrzése alatt, és a FranklinCovey Magyarország nem felelős a linkelt oldalakon található tartalomért, sem a linkelt oldalhoz kapcsolódó bármilyen oldalért, sem az ezen az oldalakon található bármilyen változásért vagy frissítésért. A FranklinCovey Magyarország kizárólag a felhasználó kényelme érdekében adja meg ezeket a linkeket, és bármely link közlése nem jelenti a FranklinCovey Magyarország adott oldalra vállalt garanciáját. A felhasználó megérti továbbá, hogy az internet olyan szerkesztetlen anyagokat is tartalmaz, amelynek némelyike számára sértő vagy szexuális tartalmú lehet. Ezekre a felületekre a felhasználó a saját kockázatára lép be. Az ilyen tartalmak nem állnak a FranklinCovey Magyarország ellenőrzése alatt, és semmiféle felelősséget nem vállal értük.

6. KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG, ILL. KÁR

A FRANKLINCOVEY MAGYARORSZÁG SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT – BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A GONDATLANSÁGOT – SEMMILYEN OLYAN KÖVETELÉSÉRT, KIADÁSÉRT, KÖLTSÉGÉRT VAGY KÁRÉRT NEM FELELŐS – LEGYEN AZ VALÓS, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, ELRETTENTŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYI JELLEGŰ -, AMELY KAPCSOLATBA HOZHATÓ A HONLAPON MEGJELENŐ INFORMÁCIÓVAL, ANYAGOKKAL, SZOFTVERREL, A HONLAP NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁVAL MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A FRANKLINCOVEY MAGYARORSZÁGNAK ELŐZETESEN FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE.

A FRANKLINCOVEY MAGYARORSZÁG MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET VISSZAUTASÍT BÁRMELY FELHASZNÁLÓ ÉS HIRDETŐ ÉS/VAGY SZPONZOR TETTÉÉRT, MULASZTÁSÁÉRT ÉS VISELKEDÉSÉRT. A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A FRANKLINCOVEY MAGYARORSZÁG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, ÉS NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN FAJTA VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELY A HONLAPON TALÁLHATÓ HIRDETŐK MŰKÖDÉSÉNEK VAGY JELENLÉTÉNEK EREDMÉNYEKÉPPEN JÖTT LÉTRE.

LEHET, HOGY A HELYILEG ILLETKÉKES TÖRVÉNYEK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖLTSÉGI FELELŐSSÉGEK VAGY A – PÉLDAÉRTÉKŰ, VÉLETLENSZERŰ VAGY VALAMINEK A KÖVETKEZMÉNYEKÉNT BEKÖVETKEZETT – KÁROK KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM ÉRVÉNYES MINDEN FELHASZNÁLÓRA. A FRANKLINCOVEY MAGYARORSZÁG TELJES KÖLTSÉGI FELELŐSSÉGE MINDEN KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS CSELEKVÉSI OKÉRT (LEGYEN A SZERZŐDÉSES, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL OKOZOTT KÁR, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A GONDATLANSÁGOT STB.) SEMMIKÉPPEN NEM HALADHATJA MEG A FELHASZNÁLÓ VAGY BÁRKI MÁS ÁLTAL A HONLAPNAK VAGY A HONLAPON KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSNAK A HASZNÁLATÁÉRT FIZETETT DÍJAT. MIVEL NÉHÁNY ORSZÁG NEM ENGEDÉLYEZI A KÖVETKEZMÉNYI VAGY BALESETBŐL EREDŐ KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM ÉRVÉNYES EGYES FELHASZNÁLÓKRA. EZEKBEN AZ ORSZÁGOKBAN A FRANKLINCOVEY MAGYARORSZÁG FELELŐSSÉGE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKŰ KÁRTÉRÍTÉSIG KORLÁTOZOTT.

7. KÖZLEMÉNY A HONLAPON ELÉRHETŐ SZOFTVEREKRŐL

A honlapon használat vagy letöltés céljából közzétett bármely szoftver szellemi tulajdonjogi törvények alatt áll, beleértve az Egyesült Államokat és a nemzetközi szerzői jogi törvényeket, és azok a Franklin Covey Co. és/vagy beszállítójának tulajdonát képezik. A szoftver használatát a végfelhasználói licencszerződés feltételei határozzák meg, amely kapcsolódik a szoftverhez, vagy abban benne foglaltatik („licencszerződés”).

A szoftver a licencszerződésnek megfelelően kizárólag a végfelhasználók használatára, letöltés céljából vehető igénybe. A szoftver a licencszerződésben foglaltaktól eltérő bármilyen másolása, reprodukálása vagy továbbterjesztése határozottan tilos. A szoftver és egyéb műszaki termékekért való jótállás csakis a licencszerződés feltételeinek keretei között érvényes. KIVÉVE, HA A LICENCSZERZŐDÉS MÁSHOGY RENDELKEZIK, A FRANKLIN COVEY Co. ÉS A VELE KAPCSOLATBAN ÁLLÓK ELHÁRÍTANAK A SZOFTVER ÉS MÁS TECHNOLÓGIAI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MINDEN JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT – BELEÉRTVE MINDEN RÁUTALÓ GARANCIÁT ÉS AZ ELADHATÓSÁG FELTÉTELEIT, MEGHATÁROZOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGET, CÍMET ÉS SZABÁLYOZÁST.

8. A felhasználó hozzájárul, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Franklin. Covey Co.-t és annak magyarországi licencpartnerét (FranklinCovey Magyarország), tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, képviselőit, beszállítóit és bármely a honlaphoz kapcsolódó információszolgáltatót minden veszteség, kiadás, kár és költség megfizetésétől, beleértve a méltányos jogászi díjazást, amely a felhasználónak a szerződés be nem tartásának következményeképpen keletkezett. E Felhasználó feltételek rendelkezései a FranklinCovey Co. és annak magyarországi licencpartnere (FranklinCovey Magyarország), tisztviselői, igazgatói, alkalmazottjai, képviselői, licencet biztosító partnerei, beszállítói és a honlaphoz kapcsolódó információszolgáltatói védelmében kerültek meghatározásra. Minden személy vagy entitás rendelkezik azzal a joggal, hogy saját nevében ezen rendelkezéseknek a felhasználóval szemben közvetlenül érvényt szerezzen.

A felhasználó hozzájárul, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Franklin. Covey Co.-t és annak magyarországi licencpartnerét (FranklinCovey Magyarország), tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, képviselőit, beszállítóit és bármely a honlaphoz kapcsolódó információszolgáltatót minden veszteség, kiadás, kár és költség megfizetésétől, beleértve a méltányos jogászi díjazást, amely a felhasználónak a szerződés be nem tartásának következményeképpen keletkezett.

E Felhasználó feltételek rendelkezései a FranklinCovey Co. és annak magyarországi licencpartnere (FranklinCovey Magyarország), tisztviselői, igazgatói, alkalmazottjai, képviselői, licencet biztosító partnerei, beszállítói és a honlaphoz kapcsolódó információszolgáltatói védelmében kerültek meghatározásra. Minden személy vagy entitás rendelkezik azzal a joggal, hogy saját nevében ezen rendelkezéseknek a felhasználóval szemben közvetlenül érvényt szerezzen.

9. MEGSZÜNTETÉS

A felhasználó megértette és egyetért azzal, hogy a FranklinCovey Magyarország saját hatáskörében bármikor megszüntetheti a felhasználó felhasználónevét és jelszavát, bármilyen, a honlapon létrehozott fiókját, bármely fórum használatát, és bármilyen okból eltávolíthat a felhasználó által bármilyen fórumon közzétett vagy leadott bármilyen tartalmat. A FranklinCovey Magyarország saját hatáskörében bármikor bármilyen okból megszüntethet bármilyen fórumot, illetve korlátozhatja vagy szigoríthatja bármely felhasználó hozzáférését. A felhasználó megértette és tudomásul veszi, hogy a FranklinCovey Magyarország előzetes jelzés nélkül a fentiek bármelyikét megteheti. Amennyiben a FranklinCovey Magyarország ezen lépések bármelyikét megteszi, saját hatáskörében azonnal inaktiválhat és/vagy törölhet bármilyen vagy minden információt a felhasználóról vagy a fiókjával kapcsolatosan, beleértve a honlapon való regisztrációkor megadottakat és a közölt tartalommal kapcsolatosakat. A FELHASZNÁLÓ MEGÉRTI ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A FRANKLINCOVEY MAGYARORSZÁG SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A FELHASZNÁLÓ VAGY MÁS SZEMÉLYEK FELÉ A BÁRMELY FÓRUMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGSZÜNTETÉSÉÉRT ÉS/VAGY A FELHASZNÁLÓ FIÓKJÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ ELTÁVOLÍTÁSÁÉRT.

10. SZERZŐI JOG VAGY SZELLEMI TULAJDONJOG MEGSÉRTÉSE

A FranklinCovey Magyarország tiszteli mások szellemi tulajdonjogát, és kéri felhasználóit, hogy ugyanezt tegyék. A FranklinCovey Magyarország megfelelő körülmények között saját hatáskörében letilthatja vagy megszüntetheti azon felhasználók fiókját, akik ismételten jogsértést követnek el.

Ha a felhasználó úgy véli, hogy a munkája olyan módon lett elérhető a honlapon, amely kimeríti a szerzői jog megsértését, vagy a szellemi tulajdonhoz való joga jelen honlappal kapcsolatba hozhatóan másmilyen módon sérült, kérjük, a következő információkat bocsássa a FranklinCovey Copyright Ügynökség rendelkezésére:

(1) A szerzői jog vagy más szellemi tulajdonban érintett tulajdonos felhatalmazásában eljáró személy elektronikus vagy fizikai aláírása

(2) A szerzői jog alatt álló termék vagy más szellemi tulajdon leírása, amely vélelmezés szerint sérült

(3) Annak leírása, hogy a vélelmezett sérelem a szolgáltatás melyik részén található

(4) Az ügyben eljáró címe, telefonszáma és e-mail címe

(5) Az ügyben eljáró által írt nyilatkozat, melyben rögzíti, hogy legjobb meggyőződése szerint a vitatott használat nem került jóváhagyásra a szerzői vagy szellemi tulajdonos, annak ügynöke vagy a törvény által.

(6) Az eljáró által írt nyilatkozat, mely a hamis tanúzás büntetésének terhe mellett kijelenti, hogy az általa nyújtott információ pontos, és ő a szerzői vagy szellemi tulajdon tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja.

A FranklinCovey Co.-nak a szerzői vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének ügyében illetékesnek az elérhetősége:

Agent for Notice of Claims
Franklin Covey Co.
2200 West Parkway Blvd. MS 0213
Salt Lake City, UT 84119
Fax: (801) 817-8197
E-mail: legal@franklincovey.com

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A felhasználói feltételek által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkori rendelkezések, különösen a polgári törvénykönyv előírásai az irányadóak. Amennyiben jelen feltételek valamelyike nem érvényesíthető, akkor az adott feltétel elválaszthatónak tekintendő a többitől, és ez a többi feltétel érvényességét semmiben nem befolyásolja.

B. FranklinCovey anyagok használata

1. LICENSZ

Licencmegállapodás keretein belül lehetőség van a Franklin Covey Co. és annak magyarországi licencpartnare (FranklinCovey Magyarország) tulajdonában lévő tananyagok legális belső felhasználására. Ha ezzel kapcsolatban szeretne előrelépni, kérjük keressen minket központi elérhetőségünkön:

FC-PANNON Tanácsadó Kft.
1124 Budapest Németvölgyi út 64.
+36 1 202 0448
office@franklincovey.hu

2. EENGEDÉLY

A személyes használaton túlmenő korlátozott mértékben való felhasználás engedélyhez kötött, amelyhez kitöltött Engedélykérő űrlap kitöltése szükséges. A Franklin Covey Co. minden egyes kérést egyedi alapon bírál el, amelyeket tehet saját belátása alapján vagy mások bevonásával. Az igények elbírálási folyamata 4-6 hetet vesz igénybe.

Ha a kérelmező az Amerikai Egyesült Államokon kívülről indítja kérelmét, kérjük, ezt a Tárgy sorban az „International Permission Request” (nemzetközi engedélykérés) kifejezéssel jelezze, hogy a kérelmet a megfelelő személyhez irányíthassuk.

C. Egyéb infó

1. KÉRETLEN JAVASLATOK/VISSZAJELZÉSEK ÉS TERMÉKÖTLETEK

A Franklin Covey Co.-hoz vagy annak magyarországi licencpartneréhez (FranklinCovey Magyarország) beküldött kéretlen javaslatok, visszajelzések és termékötletek egyike sem élvez bizalmas kezelési eljárást. Minden benyújtott anyag a fentiekben kifejtett FELHASZNÁLÓI ANYAGOK pont alapján kerül feldolgozásra.

 

2. KÉRETLEN JAVASLATOK/VISSZAJELZÉS

Minden javaslatot a következő elérhetőségek valamelyikére várjuk:

nemzetközi elérhetőség:
e-mail cím: feedback@franklincovey.com
hangpostafiók: (801) 817-4100

magyarországi elérhetőség:
e-mail cím: office@franklincovey.hu
telefonszám: 061/202-0448

KÉRETLEN TERMÉKÖTLETEK: A FranklinCovey jelenleg nem fogad ajánlatokat új termékekre.

 

D. KAPCSOLAT

Az ezen az oldalon részletezett feltételekkel kapcsolatos bármilyen további kérdést a FranklinCovey Magyarország központi elérhetőségein teheti meg.