LEADERSHIP Vezetés

KIMAGASLÓ VEZETÉSI KULTÚRA A SZERVEZET MINDEN SZINTJÉN

Mexikó egyik legnagyobb bányájában a munkások 600 méter mélyre ereszkedtek a föld gyomrába. A derekukra csatolt palack egy órára elegendő oxigént tartalmazott. Az iparág sajátosságaiból fakadó stressz mellett a szervezet belső harcokat is vívott, mert a megrendelői igények növekedése mellett a termelékenység folyamatosan csökkent.

A felelős vezetők tisztában voltak azzal, hogy a szervezet megerősödését csak az emberek erősítése által érhetik el. A célok megfogalmazásához A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása® képzést hívták segítségül, amelyen mind a 6,000 dolgozó részt vett. Kevesebb, mint egy év alatt a balesetek száma 28%-kal csökkent, a termelékenység 21%-kal nőtt, az EBITDA1 pedig 108%-kal, a közhangulat is számottevően emelkedett.

Az eredményes vezetők részben azért tesznek másképp dolgokat, mert máshogyan gondolkodnak. Napjaink örvénylő világában, amely a folyamatos változásokhoz való alkalmazkodásra kényszerít, a legeredményesebb vezetők – talán paradox módon – e folyamatos változást az eredményesség örökérvényű törvényszerűségeivel és megingathatatlan jellemmel közelítik meg. Felismerik, hogy a kiváló vezetés nemcsak arról szól, hogy mit tesznek, hanem arról is, hogy kik ők.

A FranklinCovey vezetéssel kapcsolatos megoldásai három szinten fejlesztik a vezetőket: egyéni szinten (önmagamat vezetni), csapatszinten (a csapatomat vezetni) és a szervezet szintjén (vezetőket vezetni). E három szint mindegyikén figyelmet fordítunk mind a jellemre – hogyan lehet példát mutatni személyes eredményességben, bizalmat építeni minden érintettel, befolyásolási körünket növelni –, mind pedig a kompetenciára – azaz hogyan motiválhatunk másokat kiváló munkavégzésre és tartósan kiemelkedő eredmények elérésére.