Prezentáció mesterfokon

logo

Az Ön üzenete képes cselekvésre bírni másokat?

Szisztematikus és hatékony módszerek használatára van szükség a változásra és cselekvésre késztető, eredményes kommunikációhoz. A következetesen elért prezentációs sikerhez vezető gondolkodásmód a „Kapcsolat”.

A prezentálónak:kapcsolat_modell

 • Kapcsolatot kell teremtenie az üzenettel
 • Kapcsolatot kell teremtenie saját magával
 • Kapcsolatot kell teremtenie a közönséggel

Szigorú folyamat öleli körbe a modellt, amely biztosítja a sikert.

A prezentálónak:

 • Ki kell dolgoznia egy hatásos üzenetet
 • Hatásos vizuális elemeket kell készítenie
 • Kiválóan kell előadnia

Az eredménytelen meetingek és az elmulasztott lehetőségek oka a hatástalan prezentáció is lehet. A tájékoztatást és meggyőzést szolgáló, erőteljes módszerek hiánya a 21. századi munkahelyek egyik legnagyobb rejtett és átható költsége.

A prezentáció mesterfokon folyamat

Az egy- vagy kétnapos program segíti a résztvevőket abban, hogy képesek legyenek prezentációikkal kiemelkedő hatást elérni. Elsajátítják az idegtudomány legfrissebb eredményeivel kombinált nézeteket, készségeket és eszközöket, amelyek elősegítik, hogy a mai tudásalapú világban jobban tudjanak tájékoztatni és meggyőzni másokat illetve hatással lenni környezetükre.

ALAPOZÁS
 • A prezentációs siker meghatározására
 • A „Kapcsolat” gondolkodásmód megértésére
 • Annak megértésére, hogy ez a gondolkodásmód és folyamat együttesen eredményezi a prezentációs sikert
 • „Kapcsolódni” a személyesen jelenlévő vagy virtuálisan kapcsolódó közönséggel egyaránt

 

HATÁSOS
ÜZENET
KIDOLGOZÁSA
 •  Az üzenettel elérni kívánt cél világos meghatározására
 • Hatásos bevezetés és befejezés készítésére
 • A prezentáció célját támogató kulcspontok meghatározására

 

HATÁSOS
VIZUÁLIS ELMEK
KÉSZÍTÉSE
 •  Vizuális elemek használatára az üzenet megfelelő időzítése és a figyelem növelése céljából
 • Hatékony prezentációs jegyzetek és emlékeztetők készítésére

 

KIVÁLÓ ELŐADÁS
 •  Az „első és maradandó benyomás” összetevőinek elsajátítására
 • A szemléltető eszközök hatékony használatára
 • A jó és a rossz stressz kezelésére
 • A kérdések és a csoporton belüli interakciók kezelésére

 

GYAKORLÁS
 •  Saját készségeik előzetes és az utólagos felmérésére
 • A tanult készségek elmélyítésére az 5 hetes utánkövető folyamat során

resztvevoi_csomag

A tervszerű változtatás

A hatékony prezentációk olyan célirányos ismeret- és magatartásbeli változást képesek generálni, amelyek biztosíthatják a szükséges versenyelőnyt egyéni, csapat, és szervezeti szinten egyaránt. A program megvalósítható hagyományos és virtuális tréningteremben is.